Vat Vord ‘Vill ¢rossVexxx V@V@ Voom Veveryday Vatt ‘V’ Viss-Von’s-trueVueZzz

                                                                       VettED.u

 

 

 

he heard

                     Ven⊥IN’

 

i got:  in, ventin, vein/vain, vain nt, vain Æ

#upping my shareholders steakkk$